English
Frigjør kapasitet

lederutvikling

Individuell lederutvikling

Individuell lederutvikling er et spesialtilpasset utviklingsprogram for ledere som ønsker å utvikle eget lederskap, eget engasjement og sin personlige effektivitet.
Ledere er ikke “one size” og lederutvikling trenger heller ikke å være ”one size fits all”. I et tett samarbeid med sin egen utviklingspartner får lederen praktisk innsikt i relevant endringskompetanse, griper tak i sine konkrete lederutfordringer og skaper bevegelse og måloppnåelse.
Individuell lederutvikling er en kostnadseffektiv fremgangsmåte for å utvikle selskapets ledere og bedriftens resultater. Programmet egner seg som et lederløft i organisasjonen, støtte for nye ledere (onboarding) eller for ledertalenter.
Gjennom en individuelt tilpasset metodikk unngår bedriften å ta sine ledere ut av den operative driften, samtidig som lederen får mulighet og en unik frihet til å jobbe med egne konkrete lederutfordringer.