English
Frigjør kapasitet

coaching

Profesjonell coaching

Kort om coaching; Kommunikasjonsferdigheter satt i et effektivt system. Bevisstgjøring, fokus og ansvarliggjøring er tre sentrale begreper. Ta menneske fra tanke til handling. Fremme postiv adferd og avvikle negativ adferd. Gjennom bevisstgjøring av egne verdier, mål og styrker ha riktig fokus og foreta hensiktsmessige valg – både på jobb og privat.

• Én-til-én coaching 4-måneders program:

Består av 8 sesjoner (á 2t 1.gang, deretter 50min). Det etableres et robust partnerskap hvor det settes klart fokus og retning på prosessen. Bevisstgjøring av verdier, styrker, drivere og hindringer er viktige ingredienser i programmet. Videre vektlegges ansvar, forpliktelse, handling og evaluering.

• Én-til-én coaching 1-års program:

Består av 15 sesjoner (á 2t 1.gang, deretter 50min). I all hovedsak samme prosess som over, men dette programmet sikrer ytterligere forankring av endret og fornyet atferd, samt at den kan romme flere hovedfokus parallelt eller sekvensielt.

Omstilling / organisasjonsendringer

Et omstillingsprogram kan være en god vei videre når organisasjonen står overfor effektiviseringsprosesser og nedbemanning. Slike prosesser har en vesentlig effekt på bedriftens kultur, både på de som mister jobben, men også på de som blir igjen. Vårt omstillingsprogram støtter dine tidligere ansatte til å gå videre inn i nye karrierer.
Programmet går over 3 eller 6 måneder. Kjernen i programmet er de individuelle møtene, 1-1,5timer per økt.