English
Frigjør kapasitet

Kvalitet – i alle ledd

Ansvarlighet – i væren og gjøren

Utvikling – læring og bevegelse

Respekt – i alle relasjoner til eksterne og interne samarbeidspartnere

Mot – være modige i vårt virke