English
Frigjør kapasitet

Utbytte og læringsmål

Gjennom relasjonelt fokus og praktisk ledertrening settes lederne i stand til å operere på en langt mer effektiv og bærekraftig måte enn tidligere. Læringsmål og forventet utbytte i våre fire programmer er:

  • Modige ledere som takler vanskelige situasjoner, konflikter og økte prestasjonskrav.
  • Verdidrevne ledere som er bevisste sin egen adferd og hvordan de kommuniserer.
  • Trygge ledere med økt selvfølelse i lederrollen og som utviser et autentisk engasjement.
  • Ledere med relasjonell spisskompetanse og positiv påvirkning på kunder og kollegaer.
  • Utholdende ledere med økt gjennomslagskraft og gjennomføringsevne.
  • En slagkraftig organisasjon med større endringskraft og økt læringshastighet.
  • En varmere organisasjon med forbedret arbeidsklima og kollegastemning.
  • En bærekraftig organisasjon med færre relasjonelle utfordringer og lavere gjennomtrekk.
  • En resultatorientert organisasjon med høyere nivå på prestasjonene.
  • En engasjert organisasjon!